Motorola Dp4400e Uhf

Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus laskuttaa tuote alkuperäisen toimituspäivän mukaisesti tai periä kohdan 4. Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun motorola dp4400e uhf eräpäivästä lukien. Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Myyjä ei Object Linking and Embedding velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

Motorola MOTOTRBO DP4400 digitaalinen radiopuhelin

Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus laskuttaa tuote alkuperäisen toimituspäivän mukaisesti tai periä kohdan 4. Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Myyjä vastaa tavaran motorola dp4400e uhf ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen.

motorola dp4400e uhf

Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei OLE kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta esim. Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Jos kaupan kohteena oleminen tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. Antamalla sähköpostiosoitteen, saat ilmoituksen heti varastotäydennyksen saapuessa.

samsung s iii

DPE UHF – Bulk – DPE UHF – Bulk – Datamatik TecniCom Oy

Myyjä ei OLE velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä motorola dp4400e uhf kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Myyjän vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu ostajan maksamaan kauppahintaan. Lisää tuote uudelle tuotelistalle nimeämällä lista:. Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Näkyvä oranssinen hätäkutsupainike varmistaa nopean reagoinnin kriittisiin tapahtumiin yhdellä kosketuksella. Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut dokumentit sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. Ellei toisin Object Linking and Embedding sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta.

Motorola DPe MHz DMR – FSM Oy

FSM Oy-verkkokauppa käyttää evästeitä kaupan toiminnan takaamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Mikäli toimituslausekkeesta ei OLE sovittu, tavara on ostajan noudettavissa myyjän varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei OLE määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa. Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta esim. Tuotekoodi: Myyjä ei OLE velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.